Για το φετινό Αύγουστο, έχουμε τρεις πεζοπορικές προτάσεις. 1) Κουτσόκρανο, 12-13 Αυγούστου, μικρής δυσκολίας με διανυκτέρευση, 2) Μπόζοβο, 14 Αυγούστου, μέτριας δυσκολίας και 3) Νεμέρτσικα, 18 Αυγούστου, μεγάλης δυσκολίας.
Δείτε τις αφίσες των διαδρομων στο φωτογραφικό gallery. Η ιδέα, καθώς και το δημιουργικό είναι του Θάνου Παππά.